Här kan ni se lite videofilmer

 

 

 

 

 

 

 

Jakten 2005

Älgtjur på Utgårdsvägen

Slakt vid gamla slakteriet

Sommaren 2006

Besök på Moosegarden i Orrviken i juli 2006

Moosegarden

Sågning av virke till slakteriet

 

Sommaren 2007

Gjutning och putsning

Uppsättning av takstolar

Byggarbete

Fikapaus