Jakten 2021

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl.

Sammanlagd tilldelning: 17 vuxna (8 tjurar och 9 kor) och fri kalvavskjutning, dock högst 1,5 ggr tilldelat vuxna.


Lördagen den 6 oktober

På förmiddagen jagade Krista en 4-taggad älgtjur till passet Allanstället. 
Gösta Persson fällde tjuren. Vikt 183 kg.
Efter lunch sköt Gunnar Olofsson en kviga på stånd för Krista. Det var nära passet 
Långanvägen. Vikt 138 kg.


Söndagen den 31 oktober

Söndag morgon sköt Gunnar Olofsson en älgkalv vid Slättbrännflon. Tjurkalv, 73 kg.


Lördagen den 30 oktober

Under eftermiddagen idag tog Krista upp älgar väster om Kvarnmyrtornet.
Kon gick fram i myrkanten och blev skjuten av Andreas Österlund.
Krista gick iväg med kalven i gångstånd ut ur marken. Kons vikt, 164 kg.


Lördagen den 23 oktober

Strax före lunch blev en stor kviga påskjuten vid Kalle-Nirs passet. Vid eftersöket hittades inga tecken på träff. Förnyat eftersök på eftermiddagen då jämthundstiken Krista släpptes på spåret. Upptag och fast stånd. Kvigan fälldes av Gunnar Olofsson norr om Tjärnmyren. Vikt 185 kg. 


Lördagen den 16 oktober

Direkt på morgonen sökte Morris upp en älgkalv som han gick i gångstånd med nedom Tungan på Långflon, där Bertil Börjesson sköt kalven.
Tjurkalv, 71 kg.


Fredagen den 15 oktober

Tidigt på förmiddagen kom jämthundstiken Vilja i snabbt gångstånd till passet Kvarnsvè med en älgkalv.
Håkan Hemlin fällde kalven. Tjurkalv, 71 kg.


Onsdagen den 13 oktober

På gångstånd för gråhundstiken Della sköt Andreas Österlund en stor ko vid Skjutbanevägskälet. Vikt 200 kg.


Tisdagen den 12 oktober

På morgonen kom det en 4-taggad tjur till Allanstället. Gösta Persson postade där och sköt älgen. Vikt 190 kg.


Måndagen den 11 oktober

Vid passet Kurva lockade Henrik Adolfsson fram en 11-taggad tjur som han fällde på hygget. Vikt 225 kg.


Lördagen den 25 september

Idag på förmiddagen sköt Carola Österlund en 5-taggad tjur på Långflon.
Älgen vindstöttes fram av en listig hundförare. Vikt 189 kg.


Fredagen den 10 september

På förmiddagen hittade Morris en "Pinntjur" Noli Brännan som han jagade till Sjöstedtstället där Håkan Hemlin sköt den. 2-taggare, vikt 124 kg.


Onsdagen den 8 september

På eftermiddagen idag sköt Leif Jonsson en älgkviga vid passet Viktorudden.
Det var Mats Medin med tiken Essi som stötte fram älgarna. Vikt 115 kg.


Tisdagen den 7 september

Direkt på morgonen jagade Vilja en ko med kalv mot Visjön men släppte dom.
Andreas Österlund fällde kalven vid Sjöflon. Kvigkalv 58 kg.

På eftermiddagen jagade Jakta fram älgar till Badvägen där Andreas Österlund sköt kalven.
Tjurkalv, 75 kg.

Senare hittade Jakta nya älgar, gångstånd en stund sen släppte hon dom innan de kom till Badvägen
där Andreas Österlund fällde kalven. Kvigkalv, 56 kg.


Måndagen den 6 september

Årets första älg fälldes idag på eftermiddagen vid Lokarna öster om Bomlaflon. Skytt var Gunnar Olofsson, tjurkalv vikt 57 kg.

Sen jagade Krista de andra älgarna till Mellan stolarna där Tord Österlund fällde den andra kalven. Kvigkalv, vikt 54 kg.