Jakten 2020 - 2021

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl. Sammanlagd tilldelning 7 tjurar och 8 kor och fri kalvavskjutning


Söndagen den 29 november

Tidigt på förmiddagen kom en ko med kalv till passet Mellan stolarna, troligen stött i det hårda och skrapiga föret.
Andreas Österlund fällde kalven där. Kvigkalv, 76 kg.


Lördagen den 24 oktober

Direkt på eftermiddagen hittade Krista en ensam kalv vid Svarttjärn som hon jagade till passet Nya Grobban. Där sköt Tord Österlund kalven. Kvigkalv, 72 kg.


Onsdagen den 14 oktober

På eftermiddagen idag kom det ko med kalv till Nordintjärn efter att Vilja jobbat länge med älgarna men släppt dem. Där fällde Bengt-Olov Wärdell kalven, tjurkalv 80kg.


Tisdagen den 13 oktober

Direkt på morgonen tog Vilja upp en älgtjur nära Stormyrbäcken. Efter stånd och gångstånd sköt Tord Österlund tjuren på passet Sjöflon vid Visjön. Båda hornen brutna. Vikt 180 kg.
På eftermiddagen kom en stött älgtjur till Lava-Pemyren där Arne Månsson fällde tjuren. Ett horn brutet, 2 taggar på andra sidan. Vikt 205 kg.


Måndagen den 12 oktober

På eftermiddagen idag sköt Arne Månsson en Älgkviga vid passet Mellan stolarna. Det var Morris som jagade fram älgen. Vikt 129 kg.


Lördagen den 26 september

Regn på eftermiddagen men Håkan med Jakta lyckades stöta fram en kalvko till tornet på Per-Jonshygget. Där passade Tord Österlund som fällde kalven. Kvigkalv, 64 kg.


Lördagen den 19 september

På passet Sjöflon vid Visjön sköt Tord Österlund en kalv under förmiddagen. Det var Della som jagade älgarna. Tjurkalv, 80 kg.


Fredagen den 18 september

På eftermiddagen idag sköt Andreas Österlund en Ungtjur intill kraftledningsgatan "Noli Brännom". Det var Ida och Della som stötte fram tjuren. 4-taggare, 135 kg.


Söndagen den 13 september

Idag sköt Andreas Österlund en ko på stånd för Della. Det var i närheten av Ögrensfiskdammet som finns norr om byn. Kons vikt, 150 kg.


Fredagen den 11 september

Direkt på morgonen kom hunden Morris med en älgtjur till passet Röningen. Gunnar Olofsson sköt tjuren, 3-taggare 198 kg.
På eftermiddagen sköt Henrik Adolfsson en kalv vid tornet på Per-Jonshygget. Det var Della som jagade fram älgarna. Kvigkalv, 67 kg.


Onsdagen den 9 september

Tidigt på morgonen kom en ko med kalv till Sjöflon. Janne Rönneland sköt kalven, kvigkalv, 59 kg.
Senare jagade Della fram en kviga till Henrik Adolfsson. Han fällde älgen vid passet Kvarnsve. Vikt 145 kg.
Vid passet Grusgropen satt Håkan Hemlin. Dit kom en ungtjur jagad av hunden Ask som Håkan fällde. 4-taggare, vikt 149 kg.


Måndagen den 7 september

Vid passet Långflon sköt Carola Österlund på en "Lilltjur" som Bertil Börjesson senare spårade och fällde på stånd av hunden Morris. 4-taggare, vikt 103 kg.