Jakten 2019 - 2020

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl. Sammanlagd tilldelning 18 stora och fri kalvavskjutning


Lördagen den 23 november

Direkt efter släpp tog Krista upp älgar vid Koldalen. Snabbt gångstånd till Toivos där Andreas Österlund fällde kon. Vikt 153 kg.
Efter slakt och rast spårade Andreas med Della efter kalven som sköts vid Pålsetviken av Gunnar Olofsson. Tjurkalv, 71 kg.


Söndagen den 27 oktober

Direkt efter släpp av Essi, stånd och gångstånd på ko med kalvar. Mats sköt på en kalv, tiken fortsatte ut ur marken. Spårning med Della, stötning och släpp. Kalven sprang ett stort varv och ställde sig i Visjöbäcken där Andreas Österlund sköt den. Kvigkalv, 64 kg.


Söndagen den 20 oktober

Öster om Sjöstedtstället tog Krista upp och skällde stånd på ko med kalv. Tjuren smög undan, ut på hygget mot Koldalen där Gunnar Olofsson sköt den. 4-taggare, vikt 192 kg.


Lördagen den 19 oktober

Idag på eftermiddagen sköt Tord Österlund en älgko vid Per-Jonshagan. Det var jämthundstiken Essi som kom i gångstånd med kon. Vikt 167 kg.


Onsdagen den 16 oktober

Efter ett fint ståndskall av Morris på ko med kalv vid Lillån blev det stötning. Håkan Hemlin sköt kalven på landsvägen vid Grusgropa. Kvigkalv, 93 kg.


Tisdagen den 15 oktober

Efter att Krista hade jagat en älgtjur ett stort varv på marken sköt Marcus Månsson tjuren vid Viktorvägen ovanför Brantbacken. 3 taggar på den ena skoveln medan den andra var avbruten. Vikt 196 kg.


Söndagen den 13 oktober

Vid Bergslä hade Simon Bylander just gjort upp eld på morgonen då det kom en stött tjur travande. Simon fällde tjuren, en18-taggare med en slaktvikt på 262 kg.


Lördagen den 12 oktober

Tidigt på förmiddagen kom en stor älgtjur till passet Låga på Mångspångflon. Där passade Håkan Hemlin som fällde tjuren. 17-taggare, vikt 262 kg.


Söndagen den 22 september

Till Eklundsflon kom en ungtjur som fälldes av Carola Österlund. Tjuren var en 2-taggare som jagades av Vilja. Vikt 150 kg.


Lördagen den 21 september

Tidigt på morgonen när Leif Jonsson kom till passet Allanstället smög en älgtjur i buskarna vid bäcken. Leif sköt tjuren, 4-taggare vikt 196 kg.
Senare jagade gråhundstiken Della iväg en älgko till passet Edholmsbacken Simon Bylander fällde kon, vikt 193 kg.


Fredagen den 13 september

En älgkviga sköts idag av Andreas Österlund. Det var väster om Risflon han mötte kvigan. Vikt 117 kg.


Lördagen den 7 september

Vid Potten på Bölesbuskogen sköt Gunnar Olofsson en älgkviga på stånd för Krista. Kvigan hade ett brutet bakben. Vikt 100 kg.


Fredagen den 6 september

Tidigt på morgonen kom en älgko med kalv till Per-Jonshagan. Håkan Hemlin sköt kalven. Tjurkalv, 64 kg.


Onsdagen den 4 september

Idag sköts första älgen den här hösten. Det var Leif Jonsson som fällde en kalv som jagades av Krista, uppe vid Sjöstedtstället. Tjurkalv, 68 kg.