Jakten 2018 - 2019

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl. Sammanlagd tilldelning 6 tjurar, 8 hondjur och fri kalvavskjutning med begränsning.

2018-11-17 antal skjutna; 6 tjurar, 6 hondjur och 8 kalvar.


Lördagen den 17 november

På morgonen jagade Rex en kalvko till Sjöarstigen där Tord Österlund sköt ett skott på kalven. Rex fortsatte med kon. Eftersök med Krista som släpptes och inne på grannmarken väster om Bergslä fällde Gunnar Olofsson kalven på stånd för tiken. Kvigkalv, 74 kg.


Lördagen den 10 november

Till passet Mellan Stolarna kom en kviga smygande som sköts av Gösta Persson. Vikt 144 kg.


Fredagen den 9 november

Efter stånd och gångstånd av Rex sköt Andreas Österlund en stor älgko öster om torpet Olssons. Vikt 208 kg.


Söndagen den 4 november

Till Syllpussbrua kom Rex i gångstånd med en ensam kalv. Tord Österlund fällde kalven där. Kvigkalv, 67 kg.


Lördagen den 3 november

Direkt på morgonen hittade Krista en Älgkviga vid Piprörmyren som hon jagade västerut. Gunnar Olofsson sköt kvigan söder om passet Toivos. Vikt 110 kg.


Söndagen den 28 oktober

Långt ståndskall av Vilja väster om Trollsåsen på ko med kalv. Efter stötningar sköt Gunnar Olofsson kalven vid norrkanten av Långflon.Tjurkalv, vikt 60 kg.


Lördagen den 27 oktober

Efter att Rex hittat en älgko som skenade österut smög kalven åt motsatt håll till Övre Viktors där Håkan Hemlin sköt ett skott på den.
Eftersök, sen släpptes Emil som nådde kalven i Rävlybrännan. Där skällde Emil stånd tills kalven dog av skadan. Tjurkalv, 87 kg.


Lördagen den 20 oktober

Direkt på morgonen jagade Rex iväg en älgko som sprang mot Slättbrännflon. Där satt Gösta Persson och han sköt kon. Vikt 158 kg.
Senare på förmiddagen hittade Vilja en kviga och en tjur "upp i Åsan" som sprang till Hövägen där Andreas Österlund sköt tjuren. 8-taggare, vikt 198 kg.


Fredagen den 19 oktober

På förmiddagen sköt Agneta Bylander en ko på vägen väster om Jonkevallen. Det var Krista som kom med älgarna nerifrån sjön. Vikt 176 kg.


Lördagen den 13 oktober

Efter ett kort ståndskall av Krista gick älgarna iväg till passet Hålfettjärnbäcken där Simon Bylander fällde kalven. Tjurkalv, 73 kg.


Onsdagen den 10 oktober

Vid passet Eklundsflon satt Marcus Månsson på morgonen. Dit kom jämthundstiken Krista med en älgkviga som Marcus fällde. Vikt 156 kg.


Lördagen den 22 sepember

Till Håkan Hemlins pass på Övre Viktors kom två älgar jagade av Krista. Håkan sköt tjuren. En 5-taggare, vikt 170 kg.


Söndagen den 16 september

På förmiddagen sköt Gunnar Olofsson en kalv vid passet Kalle-Nirs. Älgarna kom travande söderifrån. Kvigkalv, 68 kg.


Lördagen den 15 september

Till Lena Olofssons pass vid Kylmyren kom en liten älgtjur smygande. Lena sköt älgen.  2-taggare, 143 kg.


Söndagen den 9 september

Tidigt på morgonen sköt Andreas Österlund en kalv öster om Kallkällmyren. Det var Rex som jagade fram älgarna. Tjurkalv, vikt 62 kg.


Lördagen den 8 september

På eftermiddagen hittade Tea en Ungtjur som hon jagade till Medflon där Arne Månsson sköt den. 5-taggare, vikt 146 kg.


Onsdagen den 5 september

Tidigt på morgonen sköt Henrik Adolfsson en ungtjur på passet Hålfettjärnbäcken. 4-taggare, vikt 194 kg.
Senare på förmiddagen jagade hunden Krista älgar upp mot Höglundshörnet där Mikael Ohlsson sköt ett skott på tjuren. Efter ståndskall av Krista fälldes tjuren av Gunnar Olofsson ovanför Ulfsåsvägen i tät ungskog. 8-taggare, vikt 263 kg.


Tisdagen den 4 september

På eftermiddagen idag föll första älgen i år. Det var tiken Tea som hittade en kalvko som hon jagade till Jonkevallen där Bertil Börjesson fällde kalven. Tjurkalv, 66 kg.