Jakten 2014 - 2015

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl. Sammanlagd tilldelning 18 stora och fri kalvavskjutning.


Lördagen den 6 december

Första älgen för Shelly-Ann fälldes idag efter gångstånd vid kraftledningsgatan mellan Långforsvägen och Tre Tallar. Det var en stor kviga, skytt Gunnar Olofsson. Vikt 176 kg.


Lördagen den 22 november

Idag sköt Toivo Comèn en kalv vid Svarttjärn, på gångstånd för Tea. Kvigkalv, vikt 83 kg.


Lördagen den 15 november

Strax söder om byn hade Tea långt ståndskall på två kor. Så småningom anslöt även Emil. Leif Jonsson sköt den mindre kon en bit väster om vändplan på Grusgropvägen. Vikt 191 kg. Kon var tidigare märkt på bringan, troligen av Lena.


Söndagen den 9 november

Idag kom det en ivägstött tvåkalvsko till Eklundsflon. Torsten Olofsson sköt en av kalvarna. Tjurkalv, vikt 69 kg.
Vid Åkroken fick Håkan Hemlin titta på en Utter som fångade fisk intill älgpasset.

Lördagen den 8 november

Efter långt ståndskall av Emil på en älgkviga vid Drolet stöttes den och Carl-Göran Palmqvist sköt kvigan vid Syllpussbrua. Vikt 124 kg. Strax efteråt stötte Tea iväg en tvåkalvsko som sprang på Leif Jonsson. Det var nära Lillån väster om Avan.  Han sköt en av kalvarna. Kvigkalv, vikt 65 kg.


Söndagen den 26 oktober

En älgkalv blev idag skjuten på Leif Ögrens hygge söder om Ulfsåsvägen. Kalven jagades av Emil och Gunnar Olofsson sköt den. Kvigkalv, vikt 51 kg.


Lördagen den 18 oktober

Efter långt gång- och fast stånd av Emil sköt Gunnar Olofsson en 9-taggad tjur vid Torsvallen, norr om Gammalbodarna. Vikt 161 kg.


Måndagen den 13 oktober

En ensam älgko fälldes idag på stånd för Emil av Gunnar Olofsson. Det skedde i ungskogen väster om Hö-vägen. Vikt 158 kg.


Söndagen den 12 oktober

Idag sköt Håkan Hemlin en 9-taggad tjur vid passet Ravari. Vikt 184 kg.


Lördagen den 11 oktober

Hasse Adolfsson sköt idag en älgtjur vid passet Atlanta. Han hade 10 taggar, vikt 213 kg.
Senare stod Ruff och skällde stånd på ko med kalv nära Östgrenshygget. Tea anslöt och ståndet flyttade till contortan väster om Gammalbuan där Leif Jonsson fällde kalven. Kvigkalv, vikt 67 kg.

Lördagen den 20 september

Efter långt ståndskall av Tea sköt Leif Jonsson en kalv vid Stormyrbäcken, nära passet Allanstället. Tjurkalv, vikt 78 kg.
På eftermiddagen sköt Gunnar Olofsson en kalv på stånd för Emil. Det var intill passet Sidney. Kvigkalv, vikt 51 kg.


Fredagen den 19 september

Tidigt på morgonen sköt Jan-Åke Rönneland en kviga på passet Tungan. Vikt 149 kg.


Onsdagen den 10 september

Vid passet Mellan stolarna sköt Henrik Adolfsson på en 5-taggad tjur som jagades av Tea. Med hjälp av pejl och Teas skall hittades tjuren långt från skottplatsen.Vikt 144 kg.
Senare sköt Carl-Göran Palmqvist en kviga på passet Medflon ivägjagad av Ruff. Vikt 141 kg.


Tisdagen den 9 september

Idag sköt Carl-Göran Palmqvist en kviga som stod vid passet Avan när han kom dit. Vikt 136 kg.


Måndagen den 8 september

Höstens första älg sköt Arne Månsson vid passet Tungan. Det var en kviga med vikten 126 kg.
Därefter skadesköt Agneta Olofsson en kalv på passet Kalle-Nirsstället. Henrik Adolfsson fällde kalven senare vid passet Astorstället. Kvigkalv, vikt 68 kg.