Jakten 2009 - 2010

Alla vikter är slaktvikter och efter putsning av skadat kött o dyl.

Sammanlagd tilldelning 14 stora och fri kalvavskjutning.


Första veckan


 Måndagen den 7 september.

Arne Månsson fällde en kalv som vägde 58 kg vid passet Kalle Nirs. Senare på eftermiddagen nedlade Christer Persson en kalv vid passet Kännhale. Den vägde 66 kg.


Tisdagen den 8 september

Den här dagen blev en lyckad och minnesvärd jaktdag. Det fälldes 3st stora älgar. Ingvar Thorsson fällde en tjur på Mårtentjännpasset. Slaktvikten på den var 178 kg. Bertil Börjesson fällde en kviga på Rallyholmen som vägde 184 kg. Hasse Adolfsson fällde en ko på passet Skärningen. Kon vägde 177 kg.


Lördagen den 12 september

Bertil Börjesson fällde en kalv vid Gustavsmassuflon. Den vägde 71 kg.


 Söndagen den 13 september

Toivo Comén fällde en kalv vid Slättbrännflon. Slaktvikten på den var 76 kg.

3 stora och 4 kalvar efter första veckan.


Andra veckan


Lördagen den 19 september

Leif Johnsson fällde en kalv på 64 kg ovanför Långforsen.


Söndagen den 20 september

Torsten Olofsson fällde en kalv på Östgrenshygget. Den vägde 67 kg.


Oktober

Lördagen den 10 oktober

Den här dagen blev det 3 älgar. Först fällde Torsten Olofsson en kalv på Tjärnhale som vägde 72 kg. Sedan fällde Leif Jonsson en tjur som vägde 162 kg nära Koldalenpasset. Till sist fällde Bernt Tyrebo en kviga på Sjöstedstele och den vägde 182 kg.


Måndagen den 12 oktober

I dag fällde Bertil Östgren en kalv som vägde 90 kg. Passet var Sjöarmyra. Senare på dagen fällde Tord Österlund en 13-taggare på passet PeJonshygget. Den vägde 247 kg.


Fredagen den 16 oktober

Gunnar Olofsson fällde en kalv vid Näversjöns strand söder om LavaPe-passet. Den vägde 83 kg.


 Söndagen den 18 oktober

Tord Österlund fällde sin andra älg den här jakten. Det blev en tjur med en slaktvikt på 156 kg. Passet var Meflon.


Söndagen den 25 oktober

"Upp i Åsan" fällde Gunnar Olofsson en tjurkalv för sin hund Magda. Det var Gunnars andra kalv denna jakt, den vägde 85 kg.


November 

Lördagen den 7 november

Gunnar Olofsson skötten ko och en tjurkalv för Emil vid "Pellebacken". Kon vägde 170 kg och kalven 86 kg.


Söndagen den 8 november

Toivo Comén sköt en kvigkalv vid Lava-Pemyren. Kalven vägde 89 kg.


Söndagen den 22 november

Gunnar Olofsson sköt en tjurkalv för Emil vid "Palmqvistmossflon"(på Stig Engströms) väster om Korsflobrännudden. Vikt 95 kg


Lördagen den 5 december

Gunnar Olofsson sköt en tjurkalv för hunden Magda nedom Tjäderspelplatsen. Den hade en slaktvikt på 81 kg.


 Måndagen den 7 december

Gösta Persson sköt en ko som var skadad. Den vägde 149 kg.