Jakten 2008 - 2009

Första veckan


Måndagen den 8 september.

Toivo Comén och Bengt-Olof Wärdell hjälptes åt att fälla en ettårig tjur som hade en slaktvikt på 163 kg. Passet hette Tungan.

Lena Olofsson fällde sin första älg senare på dagen. Det var en kalv på passet Holmbergs.


Tisdagen den 9 september

Gunnar Olofsson fällde en kalv på passet Skärningen.


Onsdagen den 10 september

Arne Månsson fällde en kalv på Sjöarstigen


Fredagen den 12 september

Hasse Adolfsson fällde en tjur(fjoling) som vägde 162 kg på Kallkällmyren


Lördagen den 13 september

Torsten Olofsson fällde en ko på passet Utgårdsvägen. Den hade en slaktvikt på 216 kg.


Söndagen den 14 september

Hasse Adolfsson fällde sin andra älg den här jakten. Det blev en kalv på Holmbergs-passet.

Efter septemberjakten har vi fällt 3 st stora älgar och 4 kalvar.


Söndagen den 12 oktober

Gunnar Olofsson fällde sin andra kalv denna jakt nära Sjömyra-passet.


Måndagen den 13 oktober

Bertil Börjesson fällde en kalv på Gammelforsvägen-passet.


Tisdagen den 14 oktober

Christer Persson fällde en kalv på Mårtentjenn-passet


Fredagen den 17 oktober

Idag blev det två älgar.

Först fällde Hasse Adolfsson en kalv på Johan Ers vägen-passet. Hasse har nu fällt 3 älgar denna jakt. Sedan fällde Torsten Olofsson sin andra älg denna jakt.  Det blev en trettontaggare på Sjöstedtstele-passet, som vägde 217 kg.

 


Lördagen den 18 oktober

Leif Jonsson fällde en fjoling på Slättbrännflon-passet. Den vägde 104 kg.

Hitills, 5 stora och 8 kalvar.


Lördagen den 25 oktober

Gösta fällde en kalv på Allanstele och Leif en kalv på Perssons pass.


Söndagen den 26 oktober

Toivo och Gunnar fällde en kalv på Meflon.


Söndagen den 16 november

I söndags fällde Gunnar Olofsson en tjur på ståndskall för tiken Magda.
Tjurens slaktvikt 148 kg. Den fälldes i skogen en bit norr om vändplanen på Gammalvallvägen.

 


Söndagen den 23 november

Dagens jaktresultat.

En tjurkalv, 92 kg, sköts av Gunnar Olofsson på ståndskall för hans tik Magda. Plats 250 m väster om Långloken "Nol i Brännorna".